Hoe gaat het JVW om met het Coronavirus?

Helaas kunnen ook wij niet om Corona heen. We houden er rekening mee dat er in augustus nog diverse maatregelen kunnen gelden die ervoor zorgen dat het Jeugdvakantiewerk met veel extra dingen rekening moet houden. Wij houden jullie hiervan graag op de hoogte op deze pagina.

Hieronder vind je voorlopige maatregelen om een Corona-proof JVW te kunnen organiseren.

Door op het plusje te klikken lees je een korte toelichting op de maatregel.

Deze pagina zullen we updaten bij aanpassing van de regels.

Je kunt tot en met 31 mei inschrijven voor het tarief van €28,50. Daarna gaat het tarief omhoog naar €45,00. Deze termijn is nu met een maand verlengd vanwege het coronavirus. 

Aparte starttijden

Het kan mogelijk zijn dat we de verschillende bouwen op een aparte tijd laten starten. Zo kunnen we het verkeer rondom het terrein beter gestroomlijnd houden en voorkomen we veel mensen tegelijk op het terrein.

Wij beseffen ons dat het voor veel ouders met kinderen in verschillende bouwen vervelend is als ze 3 verschillende breng- en haaltijden hebben.

Geen ouders op het terrein

Voor volwassenen gelden strengere regels dan voor kinderen. Indien noodzakelijk willen wij geen, of zo min mogelijk, ouders op het JVW terrein. Daarom denken we nu aan een afgesloten terrein, waarbij ouders alleen hun kinderen kunnen brengen/halen bij de poort.

Activiteiten ruimer opgezet

Waar we voorheen nog wel eens met een complete bouw op het Kloosterplein verzamelde gaan we daar dit jaar anders mee om. Afhankelijk van de grootte zorgen we voor een maximaal aantal kinderen op 1 locatie zodat we ruimte genoeg hebben om ons aan de regels te houden.

geen binnenactiviteiten

We zullen geen spellen organiseren die zich in een besloten ruimte plaatsvinden, dus ook geen regenprogramma. Denk in dit geval dus aan goede regenkleding voor uw kind.

De Rode Draad voor de Onderbouw kan wel binnen plaatsvinden, omdat we daar voldoende ruimte hebben en kinderen beter tegen het virus kunnen.

Ook zal er in deze situatie geen overnachting voor de Bovenbouw zijn.

Looproutes

Op het terrein zullen vaste looproutes komen, vooral voor onze vrijwilligers. Zo voorkomen we zo veel mogelijk het contactmomenten tussen de vrijwilligers onderling.

Groepsplaatsen Rode Draad

De groepen zullen één voor één rustig wandelend naar de Rode Draad komen, waar ze per groep een apart vak krijgen om te zitten.

De leiding neemt plaats op de tribunes waar ze op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Aflassen JVW 2021

Wanneer het Jeugdvakantiewerk deze zomer toch niet door kan gaan, wordt het volledige inschrijfgeld zo snel mogelijk terugbetaald.

Het Hulpcomite

Het Hulpcomité is een lastige groep bij deze maatregelen. De 1.5 meter afstand en regels die gelden tellen namelijk ook voor een groot deel van deze groep. De organisatie van het Hulpcomité werkt aan een leuk programma voor deze groep in aangepaste vorm.

Mocht het toch niet mogelijk zijn voor deze groep een programma te organiseren, dan zal het inschrijfgeld terug betaald worden.

Ruimere opzet terrein

Om de 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen zullen er een aantal zaken ruimer opgezet worden. Dit is bijvoorbeeld een grotere bartent, tribunes bij de Rode Draad voor vrijwilligers, extra groepsvelden met meer ruimte, een andere opzet van evalueren etc.

Hierbij is het ook mogelijk dat we het terrein afzetten met hekken en ouders dit jaar helaas niet op het terrein kunnen toestaan. Via een Kiss & Ride zorgen we dat alle kinderen veilig bij hun groep komen.

1.5 meter afstand

De komende tijd zullen we nog moeten vasthouden aan de 1.5 meter-samenleving. Ook bij het Jeugdvakantiewerk geldt deze regel. 

Hygiene maatregelen

Er zal dit jaar nog meer aandacht worden besteed aan hygiene en sanitair. Elke bouw krijgt een aparte toiletgroep met handenwasvoorziening. Het handen wassen is nog steeds een belangrijke maatregel in de strijd tegen het coronavirus.

Mondkapjesplicht

Momenteel hebben we een mondkapjesplicht in Nederland. We houden er rekening mee dat onze vrijwilligers in de zomer nog steeds een mondkapje op moeten. Hier zullen onze vrijwilligers zelf voor moeten zorgen.

Vaste zitplaatsen bar

Zoals de regels voor de horeca er vorige zomer uitzagen is de kans groot dat er een verplichting geldt op vaste zitplaatsen op 1,5 meter afstand van elkaar. Hier zullen wij bij de inrichting van onze bar ”Den Dorstige Vrijwilliger” rekening mee houden.

Bediening in de bar

Omdat zitplaatsen waarschijnlijk verplicht zijn is het ook lastig om drankjes aan de bar af te halen. Het doel is namelijk zo min mogelijk verplaatsingen te hebben. Hierom gaat de bar dit jaar werken met bedieningsmedewerkers die ervoor zorgen dat jouw bestelde drankjes naar je toe komen.

Aansluitend op de bediening en vaste zitplaatsen zal er een systeem komen waarmee je de drankjes gaat bestellen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Openingstijden/activiteiten bartent

Bar ”Den Dorstige Vrijwilliger” zal dit jaar wellicht andere openingstijden moeten hanteren en minder/andere activiteiten organiseren. Hierover volgt later meer.

Blijf thuis bij klachten

Ook al hebben wij onze vrijwilligers hard nodig, bij klachten geldt nog steeds; blijf thuis. Wij willen niet dat onze vrijwilligers met klachten zich bevinden op het JVW terrein en zo het risico op verder besmetten vergroten.

Deze regel geldt natuurlijk ook voor kinderen en Hulpcomité met klachten.

Heb je nog vragen aan ons?