Aanmelden vrijwilligers


Geef je op als vrijwilliger (leiding of post of …) voor het Jeugdvakantiewerk 2021!
Als je dit formulier invult en op versturen drukt, geef je jezelf op als vrijwilliger bij het Jeugdvakantiewerk Goirle.

Let op: het JVW is geen zomerkamp met overnachtingen. Wij verzorgen geen slaapplaatsen voor leiding dus als je bijvoorbeeld uit Groningen komt moet je zelf voor overnachting zorgen.

JVW 2021

Het Jeugdvakantiewerk is in 2021 van maandag 30 augustus 2021 tot en met zaterdag 04 september 2021. Dit is de laatste week van de basisschoolvakantie.

Voorkeur

Hieronder kan je opgeven bij welke bouw je het liefst leiding wil zijn of dat je post wil zijn. We proberen om hier rekening mee te houden, maar dat zal niet altijd lukken. We willen vragen om 2 verschillende voorkeuren op te geven. Bij ‘eerste voorkeur’ kan je aangeven bij welke bouw je het liefst leiding wil zijn, bij ‘tweede voorkeur’ kan je een reserve opgeven.

Hulpcomité

Vanaf het JVW 2017 valt het hulpcomité niet meer onder vrijwilligers, maar zijn de leden van het hulpcomité deelnemer aan het Jeugdvakantiewerk. Er wordt dan ook een volledig programma voor het hulpcomité georganiseerd en je hoeft niet meer te helpen bij spelletjes. Aanmelden en betalen voor het hulpcomité gaat via een eigen aanmeldformulier.

Meer informatie over het hulpcomité vind je hier.

De Bouwen

De kinderen zijn verdeeld in 3 bouwen, de onder-, midden- en bovenbouw. Iedere bouw is te herkennen aan een eigen kleur.

  • Onderbouw (OB): Geel, schoolgroep 1, 2 en 3
  • Middenbouw (MB): Groen, schoolgroep 4, 5 en 6
  • Bovenbouw (BB): Oranje, schoolgroep 7 en 8

De onderbouw heeft haar programma van 9.00 uur tot 14.30 uur en is op donderdag vrij.
De midden- en bovenbouw hebben programma van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Maatschappelijke stage bij het JVW

In samenwerking met Contour biedt het Jeugdvakantiewerk Maatschappelijke Stage-plaatsen aan. Meer info? Klik hier.


Inschrijfformulier

Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Postcode*
Huisnummer*
Straat*
Woonplaats*
GSM*
Telefoon
Email*
Gaat akkoord voor toezenden mails*
Je e-mailadres zal gebruikt worden voor het doorsturen van programmawijzigingen tijdens het Jeugdvakantiewerk en voor het verzenden van nieuwsbrieven.
Geboortedatum*
Geslacht*
Eerste voorkeur*
Geef hier op bij welke bouw je het liefst leiding wil zijn of geef aan dat je bv hc-begeleiding of post wil zijn.

Onderbouw: schoolgroep 1, 2 en 3
Middenbouw: schoolgroep 4, 5 en 6
Bovenbouw: schoolgroep 7 en 8
Tweede voorkeur*
Geef hier op bij welke bouw je leiding wil zijn als jouw 1e voorkeur niet gaat. Of geef aan dat je bv hc-begeleiding of post wil zijn.

Onderbouw: schoolgroep 1, 2 en 3
Middenbouw: schoolgroep 4, 5 en 6
Bovenbouw: schoolgroep 7 en 8
Ik wil groepleiding zijn met
Geef hier maximaal 1 persoon op waarmee je graag samen een groep zou willen leiden. We proberen hier rekening mee te houden, maar kunnen niet garanderen dat het lukt.
Ik ben EHBO-er / BHV-er*
Heb je een EHBO-diploma of ben je BHV-er op het werk, geef dat dan hier aan. Zo weten we, wie we kunnen inschakelen bij kleine ongelukjes.
Maatschappelijke Stage*
Gebruik je het Jeugdvakantiewerk als Maatschappelijke Stage, vul hier dan 'Ja' in. Je moet je ook nog via www.stage-etalagetilburg.nl aanmelden.
Ik ken het JVW van:*

Ik ken het JVW via:
Opmerkingen
Je kan hier bijvoorbeeld de volgende dingen aangeven:

- Met wie je samen een groepje wilt begeleiden.
  (Dit is een voorkeur, het is niet zeker dat dit
  mogelijk is.)
- Op welke dagen je wel of niet mee kan doen.
- Bij welke groep of kind je groepsleiding wilt zijn.
  Geef dan ook aan waarom.
Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en pupillen in de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Daarom hebben wij als organisatie voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of als stagiair(e), vragen wij je hieronder aan te geven dat je deze gedragscode hebt gelezen en dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

> Lees de Gedragscode (PDF)

Meer informatie over de Gedragscode, ons Huisreglement en het Meldprotocol vind je hier.

Ik heb de gedragscode gelezen en ga hiermee akkoord*
Toestemming Met het versturen van dit formulier, ga ik akkoord met:
  1. Het (digitaal) opslaan en verwerken, van de hierboven ingevulde gegevens, door Stg. Jeugdvakantiewerk Goirle (JVW), zoals aangegeven in het privacy beleid. Dit beleid is na te lezen op de volgende webpagina: privacy beleid.

    Alleen de namen, school en schoolgroep in combinatie met JVW-groepnummers worden via internet gepubliceerd. De overige gegevens worden niet openbaar gemaakt. De gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.
  2. Het gebruik van foto- en/of filmmateriaal gemaakt door of in opdracht van het JVW voor promotionele activiteiten (b.v. posters, persberichten, ed.) en publicatie op de website www.jvwgoirle.nl en social media.