Over het JVW

JVW, ieder jaar goed voor 850 kinderen!

Spel, sport en spanning

Ieder jaar, tegen het einde van de schoolvakanties, krijgt de schoolgaande jeugd van Goirle en Riel nog één geweldige week voordat ze weer aan het werk moeten. Dan wordt voor hen het Jeugdvakantiewerk georganiseerd. Een week vol spel, sport en spanning, die al jarenlang door vele vrijwilligers wordt verzorgd. Opgericht door de Fraters van Tilburg, wordt het JVW nu door een stichting georganiseerd. De comitéleden worden ieder jaar bijgestaan door zo´n tweehonderd vrijwilligers. Daarnaast o­ntvangt het JVW veel o­ndersteuning van andere verenigingen, het Goirlese bedrijfsleven en de gemeente, zowel in materieel als financieel opzicht. Alles bij elkaar opgeteld zorgt dat ieder jaar weer voor een week feest, voor de deelnemende kinderen én voor de vrijwilligers.

Voor de kinderen …

Het aantal deelnemende kinderen vertoont een gestage groei. Deden in 1996 nog 400 kinderen mee, in 2019 is dit gestegen tot 800 deelnemende basisschoolkinderen en 65 tieners in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs. Het Jeugdvakantiewerk maakt zich sterk om de drempel voor deelname verder zo laag mogelijk te maken. De ouderlijke bijdrage is één van de laagste in de regio. Geld mag geen reden zijn voor een ouder om een kind niet mee te laten doen. Daarnaast wordt alle moeite gedaan om ook lichamelijke of geestelijke gehandicapten mee te laten doen. Het Jeugdvakantiewerk staat open voor ieder kind.

én voor de vrijwilligers

De grootste groep vrijwilligers bestaat uit leiding. Elke groep van zo´n 15 kinderen wordt begeleid door minimaal twee man leiding, van 15 jaar of ouder. Bij iedere groep loopt altijd één volwassene mee. Zo wordt de veiligheid én het spelplezier van de kinderen gewaarborgd. Ieder jaar geven zo´n 250 scholieren, studenten, ouders en anderen zich op als leiding. Daarnaast moet er veel werk verzet worden om de uitgebreide programma´s goed te laten lopen. Ongeveer 75 vrijwilligers sjouwen van alles en nog wat, tappen ranja, staan op post, ruimen mee op of schrijven een krant. Ook hier geldt: bij het Jeugdvakantiewerk is plek voor iedereen. Voor elk niveau van vaardigheid is er binnen het JVW een taak weggelegd. Zo is het JVW niet alleen voor de kinderen een belevenis, ook voor de vrijwilligers is er veel lol, met de kinderen en met de andere vrijwilligers.

Met beide benen in de gemeenschap

Het Jeugdvakantiewerk is stevig verankerd in de Goirlese gemeenschap. Naast de kinderen (met hun ouders) en de vrijwilligers steunen veel verenigingen het JVW. Zo stellen sportverenigingen hun sporthal open of leent een jongerencentrum een podium. Het JVW is voor een groot deel van de financiering aangewezen op het bedrijfsleven. Zoals eerder genoemd wordt de ouderlijke bijdrage zo laag mogelijk gehouden. Het tekort wat nog overblijft wordt deels door de gemeente maar veelal door bedrijven geschonken in de vorm van geld, materiaal of korting. In 2020 bestaat de Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle 40 jaar.

 

Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle
Postbus 212
5050 AE Goirle

Rabobank: NL 33 RABO 011 685 1287
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41095967

Adres tijdens de JVW Week
Tijdens het JVW kun je o­ns bereiken bij:
Sporthal De Haspel
Grobbendonckpark 42
5051 KR GOIRLE
013 – 534 28 70