De geschiedenis van hulpcomité … een nieuwe doelgroep

Jaren geleden is het Jeugdvakantiewerk gestart met het hulpcomité, ook wel bekend onder de naam HC.

Wie zijn het HC?

Het HC zijn de tieners die door hun jonge leeftijd nog geen groepsleiding mogen zijn, maar ze mogen ook niet meer deelnemen aan het JVW als kind omdat ze niet meer op de basisschool zitten.

Het HC is opgezet, omdat er vraag was naar activiteiten voor de tieners van de middelbare school in de zomervakantie én omdat het JVW vaak handjes tekort kwam bij de activiteiten.

Waarom heet het Hulpcomité?

Omdat de leden van het HC het bestuur van het JVW, het comité, helpen bij het begeleiden van spelletjes, opruimen van gebruikte locaties of als sjouwers is de naam hulpcomité ontstaan.

In de JVW-week zelf hadden de tieners behalve het helpen weinig activiteiten die speciaal op hun gericht waren. De activiteiten die er waren bestonden uit de overnachting en het eindfeest en dat werd door de tieners zelf als een groot succes ervaren. We hadden dan ook elk jaar tussen de 12 en 22 deelnemers.

Wat is er veranderd?

Naar mate we langer met de tieners aan ‘het werk’ waren kwamen we erachter dat deze doelgroep graag een eigen programma had.

Het zitten bij een spelletje en/of de handen uit de mouwen steken met het opruimen had zijn mooiste tijd gehad. Ook merkte we dat er voor deze doelgroep weinig tot niks aan activiteiten word georganiseerd tijdens de zomervakantie.

Vandaar dat we besloten hebben om ook voor deze doelgroep een eigen en uniek programma op te zetten tijdens het Jeugdvakantiewerk.

Op deze manier hoopt het JVW in te spelen op een behoefte bij de tieners en om ze ‘vast’ te houden bij het JVW, zodat ze misschien in de toekomst als vrijwilliger mee gaan doen.

De naam hulpcomité nu dus eigenlijk niet meer van toepassing. Maar omdat dit een gevestigde naam is in de organisatie en de vrijwilligers, kinderen en ouders hiermee allemaal bekend zijn is besloten om deze naam te houden.