Reglement en gedragscode

Het huisreglement, de gedragscode en meldprotocol van Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle vind je hieronder

Huisreglement

Het bestuur van de Stichting Jeugdvakantiewerk vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. In onze huisreglement hebben we alles op een rijtje gezet. Dit reglement geldt voor iedereen die meedoet met of rondloopt tijdens het JVW: kinderen, ouders en vrijwilligers.

Lees het huisregelement

gedragscode voor vrijwilligers

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en pupillen in de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Daarom hebben wij als organisatie voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger of als stagiair(e), vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Lees de gedragscode

Meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik / ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder / degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Lees het meldprotocol

Algemeen

Tijdens de leidingbijeenkomst wordt aan de Gedragscode en Meldprotocol aandacht besteedt. Het Huisreglement, Gedragscode en Melkprotocol zijn gebaseerd op de informatie op www.inveiligehanden.nl

Tevens is de organisatie van het Jeugdvakantiewerk in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) uitgereikt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.