Geef je op als vrijwilliger (leiding of post of …) voor het Jeugdvakantiewerk 2022!

Als je dit formulier invult en op versturen drukt, geef je jezelf op als vrijwilliger bij het Jeugdvakantiewerk Goirle.

JVW 2022

Het Jeugdvakantiewerk is in 2022 van maandag 22 augustus 2022 tot en met zaterdag 27 augustus 2022. Dit is de voorlaatste week van de basisschoolvakantie.

Voorkeur

Hieronder kan je opgeven bij welke bouw je het liefst leiding wil zijn of dat je post wil zijn. We proberen om hier rekening mee te houden, maar dat zal niet altijd lukken. We willen vragen om 2 verschillende voorkeuren op te geven. Bij ‘eerste voorkeur’ kan je aangeven bij welke bouw je het liefst leiding wil zijn, bij ‘tweede voorkeur’ kan je een reserve opgeven.

Hulpcomité

Vanaf het JVW 2017 valt het hulpcomité niet meer onder vrijwilligers, maar zijn de leden van het hulpcomité deelnemer aan het Jeugdvakantiewerk. Er wordt dan ook een volledig programma voor het hulpcomité georganiseerd en je hoeft niet meer te helpen bij spelletjes. Aanmelden en betalen voor het hulpcomité gaat via een eigen aanmeldformulier.

Meer informatie over het hulpcomité  vind je  hier.

De Bouwen

De kinderen zijn verdeeld in 3 bouwen, de onder-, midden- en bovenbouw. Iedere bouw is te herkennen aan een eigen kleur.

Onderbouw (OB): Geel, schoolgroep 1, 2 en 3

Middenbouw (MB): Groen, schoolgroep 4, 5 en 6

Bovenbouw (BB): Oranje, schoolgroep 7 en 8

De onderbouw heeft haar programma van 9.00 uur tot 14.30 uur en is op donderdag vrij. De midden- en bovenbouw hebben programma van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Maatschappelijke stage bij het JVW

In samenwerking met Contour de Twern biedt het Jeugdvakantiewerk maatschappelijke stage-plaatsen aan. Meer info?  Klik hier.

Inschrijfformulier